Translatica, kierunek polsko-angielski
pracowy przymiotnik; → labor
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich