Translatica, kierunek polsko-angielski
pracownik rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy; zobacz też pracownica, pracowniczka
employee;
worker;
staff;
workman;
personnel;
laborer;
servant;
clerk;
official;
workforce;
labourer;
employe;
hand;
people;
operative;
labour;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich