Translatica, kierunek polsko-angielski
pozwalać czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany;
allow;
permit;
let;
afford;
enable;
consent;
admit;
tolerate;
indulge;
license;
accord;
suffer;
presume;
leave;
sanction;
licence;
suffer;
grant;
clearance;
allowance;
dump potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich