poza

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
poza
przyimek
off
out
but
over
outta 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich