poza

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
poza
rzeczownik, rodzaj żeński
pose
affectation 
literackie
sham
swank 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich