powiadomić

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
powiadomić
czasownik, aspekt dokonany
notify 
ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
apprise 
książkowe, oficjalne
advise 
ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
tell
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich