Translatica, kierunek polsko-angielski
pouczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
caution prawo, ang. brytyjska;
briefing;
advice;
teaching;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich