Translatica, kierunek polsko-angielski
potykać się czasownik, aspekt niedokonany;
stumble;
trip;
falter;
skirmish;
joust;
trip up;
slip;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich