Translatica, kierunek polsko-angielski
potrząsać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też potrząsnąć
shake chemia, medycyna;
joggle;
shake;
joggle;
jiggle;
toss;
shake up;
rattle;
jig;
jolt;
brandish;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich