Translatica, kierunek polsko-angielski
potokowy przymiotnik;
pipeline;
pipe;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich