Translatica, kierunek polsko-angielski
potargać czasownik, aspekt dokonany;
ruffle;
tousle;
tousled;
dishevel;
tear up;
rumpled;
straggly;
windswept;
lacerate;
matted;
shred;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich