posunięcie

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
posunięcie
rzeczownik, rodzaj nijaki
move
manoeuvre 
ang. brytyjska
stroke 
Sztuka, przenośne, Sport
push
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich