Translatica, kierunek polsko-angielski
postrzeganie rzeczownik, rodzaj nijaki;
percept psychologia;
insight;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich