Translatica, kierunek polsko-angielski
postępować naprzód czasownik, aspekt niedokonany; → progress
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich