Translatica, kierunek polsko-angielski
posprzeczać się czasownik, aspekt dokonany;
quarrel;
skirmish;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich