Translatica, kierunek polsko-angielski
pospólstwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
mob literackie;
rabble;
populace;
commons;
crowd;
the common people historia;
people;
multitude;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich