Translatica, kierunek polsko-angielski
posłuchanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
audience celownik;
hearing;
listening;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich