Translatica, kierunek polsko-angielski
posiadłość ziemska rzeczownik, rodzaj żeński;
manor historia, ekonomia, prawo;
estate;
tenement;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich