Translatica, kierunek polsko-angielski
poselstwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
legation;
mission;
embassy;
message;
errand;
posiadacz;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich