Translatica, kierunek polsko-angielski
porozumieć się czasownik, aspekt dokonany;
agree;
combine;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich