Translatica, kierunek polsko-angielski
popędowy przymiotnik;
impulsive;
urge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich