pomijać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
pomijać
czasownik, aspekt niedokonany
omit
skip 
Informatyka
ignore 
Informatyka
bypass 
przenośne
drop
pass
skip
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich