Translatica, kierunek polsko-angielski
południe rzeczownik, rodzaj nijaki;
south;
noon;
midday techniczny;
noonday celownik;
noontide archaiczne;
high noon;
meridian;
noontime;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich