Translatica, kierunek polsko-angielski
półfilar rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
pilaster;
respond;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich