Translatica, kierunek polsko-angielski
poleceniowy przymiotnik; → reference
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich