Translatica, kierunek polsko-angielski
pojawić czasownik, aspekt dokonany;
appear;
turn up;
show up;
appearing;
come out;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich