Translatica, kierunek polsko-angielski
pogrubieć czasownik, aspekt dokonany;
thicken;
coarsen;
deepen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich