podstawkowy

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
podstawkowy
przymiotnik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich