podsadzać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
podsadzać
czasownik, aspekt niedokonany
gobbing 
Górnictwo
stowing 
Górnictwo
put
lift
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich