Translatica, kierunek polsko-angielski
podrygiwać czasownik, aspekt niedokonany;
skip;
hop;
prance;
jiggle;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich