podpuścić

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
podpuścić
czasownik, aspekt dokonany
dare
catch out 
potoczne, nieoficjalne
lead on 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich