Translatica, kierunek polsko-angielski
podobać czasownik, aspekt niedokonany;
like;
please;
appeal;
similar;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich