Translatica, kierunek polsko-angielski
podnieta rzeczownik, rodzaj żeński;
stimulant;
spur;
motive;
impulse fizjologia, książkowe, oficjalne;
oestrum;
elation;
arousal;
agitation;
stir;
flurry;
heat;
turmoil;
tumult;
fluster;
flutter;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich