Translatica, kierunek polsko-angielski
podniecenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
excitement biologia, medycyna;
arousal;
flurry;
heat;
stir;
turmoil;
tumult;
fluster;
flutter;
fever;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich