Translatica, kierunek polsko-angielski
podkreślenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
emphasis;
accentuation przenośne;
stress;
accent przenośne;
underscoring przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich