Translatica, kierunek polsko-angielski
podejść czasownik, aspekt dokonany; zobacz też podchodzić
approach;
come up;
come;
stalk;
outwit;
trick;
walk up;
climb;
step up;
go over;
come near;
deceive;
attitude;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich