podbijać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
podbijać
czasownik, aspekt niedokonany
stamp 
potoczne, nieoficjalne
win 
przenośne
line
push up 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich