Translatica, kierunek polsko-angielski
podawać do wiadomości czasownik, aspekt niedokonany;
notify ang. brytyjska;
announce;
intimate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich