Translatica, kierunek polsko-angielski
pod wezwaniem przyimek; → dedicated
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich