Translatica, kierunek polsko-angielski

pływowy przymiotnik;
tidal;
tide;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich