Translatica, kierunek polsko-angielski

pływ rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
tide geografia, budownictwo;
tides;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich