Translatica, kierunek polsko-angielski
pilnować dziecka czasownik, aspekt niedokonany; → baby-sit
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich