Translatica, kierunek polsko-angielski
piętno rzeczownik, rodzaj nijaki;
stamp przenośne;
stigma przenośne;
mark przenośne;
brand przenośne;
impress przenośne, książkowe, oficjalne;
imprint przenośne, książkowe, oficjalne;
cachet;
taint przenośne;
hallmark;
birthmark;
seal;
earmark;
scar;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich