Translatica, kierunek polsko-angielski

pierwiastka rzeczownik, rodzaj żeński;
elements;
elemental;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich