Translatica, kierunek polsko-angielski
perorować czasownik, aspekt niedokonany;
perorate;
speechify;
ranting;
pontificate książkowe, oficjalne;
declaim;
orate pejoratywne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich