Translatica, kierunek polsko-angielski
pchnięcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
push;
thrust fizyka;
shove;
stab;
lunge;
heave;
prod;
stabbing;
poke;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich