Translatica, kierunek polsko-angielski
patos rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
pathos językoznawstwo;
bombast;
grandiloquence pejoratywne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich