palestra

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
palestra
rzeczownik, rodzaj żeński
bar
bar association 
Prawo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich