pal

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
pal
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
stake 
archaiczne
pile 
Budownictwo
pale
pal
stilt 
Budownictwo
spar
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich