Translatica, kierunek polsko-angielski
oznaczeniowy przymiotnik;
symbol;
notation;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich